dissabte, 4 d’abril del 2009

TALLER DE GRAFFITI/2

El consell de la joventut ha hagut de canviar el lloc de realització del segon dia del taller, el motiu es la impossibilitat d'aconseguir un bon espai on realitzar el dia més pràctic del taller. Encara que es va sol·licitar un mur adeqüat del pati de la casa de la joventut, sols ens van concedir l'ús d'une pareds molt inadeqüades i amb cablejat telefònic solt, encara que la nostra intenció era prepararla per al dia del taller, vam creure que no reunia les condicions minimes per a realitzar un treball minimament digne. Des del consell hem volgut, desd'un primer moment, fomentar el graffiti com a representació dart urbà i evitar les reticencies i la negativitat que estem trobant per part d'institucions públiques i entitats privades.

Seguim treballant esperant que algù vullga colaborar amb nosaltres i fomentar aquesta forma d'art mural urbà.